De methode van Join us

Voor jongeren tussen 12-25 is ‘erbij horen’ één van de belangrijkste levensdoelen. Jongeren willen opgenomen worden in een groep en er deel van uitmaken. Join us helpt jongeren die moeite hebben met het behalen van dit levensdoel op een krachtige en positieve manier. De avonden zijn leuk en gezellig, maar tegelijkertijd werken de jongeren onder begeleiding van jeugdprofessionals aan een aantal doelen. Zodat de jongeren sociaal zelfredzaam worden en hun eigen plek in de maatschappij vinden.

Ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Het deelnemen aan een groep geeft jongeren het gevoel ergens bij te horen. Dit is goed voor hun zelfbeeld. Daarnaast helpen positieve ervaringen tijdens de avonden jongeren om beter over zichzelf te denken. Ook ervaren ze dat ze niet de enige zijn die moeite hebben contact te maken. Dit inzicht helpt hen beseffen dat ze niet alleen staan, wat hen samen sterk maakt.

Trainen van sociale vaardigheden

Om contact met anderen te maken heb je sociale vaardigheden nodig, zoals gespreksvaardigheden, sociaal bewustzijn en relationele vaardigheden. Wanneer jongeren hier tekorten in hebben, helpen we hen om deze vaardigheden te ontwikkelen. De veiligheid die de jongeren tijdens de avonden ervaren helpt hen om te oefenen met deze vaardigheden en succeservaringen op te doen.

Invullen van de vrije tijd

De avonden zorgen ervoor dat de jongeren in het weekend iets ondernemen wat ze leuk vinden, met leeftijdsgenoten. Daarnaast inspireert het de jongeren om zelf op andere momenten soortgelijke activiteiten te ondernemen. Daartoe prikkelen we ze extra door ze verantwoordelijk te maken voor de invulling van de avond. Hierbij wordt van iedereen verwacht met ideeën te komen.

Opbouwen en onderhouden van een eigen passend netwerk

Het is voor iedereen belangrijk om een netwerk te hebben waar je contact mee blijft houden en waar je op terug kunt vallen. Dit opbouwen begint als je jong bent, met het in contact komen van gelijkgestemden, waarna je het contact onderhoudt. We letten erop dat iedereen andere behoeftes, en mogelijkheden, heeft met betrekking tot een netwerk. We helpen jongeren tijdens de avonden te ontdekken waar hun interesses liggen en om met gelijkgestemden contact te maken. Daarbij motiveren we hen om ook buiten de avonden contact met anderen te zoeken.

Jongeren ervaren verbetering

Join us volgt en evalueert de ontwikkeling van de jongeren door observaties en vragenlijsten. We zien de jongeren groeien in hun sociale ontwikkeling. Ze voelen zich zelfverzekerder en durven ook buiten Join us meer contact te zoeken met anderen. Gemiddeld komen jongeren 6 tot 12 maanden bij Join us. Na uitstroom voelen jongeren zich sterker en lukt het ze beter om hun vriendschappen te behouden.

Klinkt dit alsof dit bij jou of iemand die je kent past, kijk dan verder bij verwijzen en aanmelden.