Disclaimer

De informatie die door Stichting Join us op haar website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld.

• Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Stichting Join us niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is.
• Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Stichting Join us aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt.
• Stichting Join us behoudt zicht het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
• Niets van deze site mag zonder toestemming van Stichting Join us worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Mocht u in de berichtgeving op de website van Stichting Join us onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de webredactie.

© 2018 – Copyright Stichting Join us, alle rechten voorbehouden.