Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben. Toch is er een grote groep jongeren in Nederland die zichzelf alleen voelt. Eenzaamheid is een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties. Uit onderzoek blijkt dat 3-14% van de jongeren chronische (gedurende meerdere jaren) gevoelens van eenzaamheid heeft. Naarmate de eenzaamheid langer duurt, laten jeugdigen meer en meer het hoofd hangen. De kans op deelname aan het sociale verkeer wordt steeds kleiner. In de samenleving is er weinig aandacht voor deze jongeren. Join us brengt daar verandering in! Join us bereikt de jongeren op een krachtige, positieve manier van waaruit gewerkt wordt aan onderliggende kernproblemen.

Wat veroorzaakt eenzaamheid bij jongeren?

In de adolescentiefase ervaren jongeren grote veranderingen. Denk aan lichamelijke veranderingen, een grotere afstand t.o.v. ouders en andere sociale verwachtingen t.o.v. leeftijdsgenoten. Bij jongeren spelen drie onderliggende mechanismen een grote rol bij het ontwikkelen van eenzaamheid. Jongeren met extra risico om deze onderliggende mechanismen te ontwikkelen zijn bijvoorbeeld jongeren met een pestverleden, migratieachtergrond, trauma’s, moeilijke opvoedingssituatie, psychosociale problemen of mantelzorg.

Wat zijn gevolgen van eenzaamheid bij jongeren?

De gevolgen van eenzaamheid worden vaak onderschat. Wanneer jongeren langere tijd eenzaam zijn kan dit ernstige gevolgen hebben. Deze gevolgen zijn direct van invloed op zorgkosten binnen een gemeente. Denk aan mentale problemen zoals depressie, laag zelfvertrouwen, verminderd cognitief functioneren en suïcidale gedachten. Gedragsproblemen zoals overvloedig drinken, roken en drugsgebruik. Lichamelijke problemen zoals verhoogde stressreacties en slaaptekort. En maatschappelijke problemen zoals grotere zorgbehoefte, voortijdig schoolverlaten en delinquentie.

Is het vergroten van het netwerk een oplossing?

Bij de aanpak van eenzaamheid wordt vaak een oplossing gezocht in het vergroten van het netwerk, terwijl dit niet het enige probleem is. De aanpak van eenzaamheid heeft alleen nut als er wordt ingestoken op onderliggende mechanismen die eenzaamheid veroorzaken. Het Join us programma is zo ingericht dat jongeren niet alleen samen komen, ze werken ook aan de onderliggende mechanismen.

Wat is de urgentie van het probleem?

In september 2019 heeft Stichting Join us een landelijk meldpunt voor eenzame jongeren geopend. Dit als reactie op de duizenden tweets over eenzaamheid die jongeren plaatsten in navolging van de 25-jarige Nadï uit Nijmegen. Er is veel (inter)nationale media-aandacht aan het thema besteed. Hiermee benadrukken we de urgentie het probleem bij lokale organisaties en overheden. Begin november waren er al ruim 1000 meldingen van jongeren via www.eenzamejongeren.com Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent inmiddels ook het probleem van eenzaamheid bij jongeren.