Vanaf nu gratis tools voor docenten op eenzamejongeren.com. In Nederland voelt 8% van de jongeren zich dag-in-dag-uit eenzaam. Dat zijn gemiddeld 3 leerlingen per schoolklas. Denk aan jongeren die geen aansluiting hebben in de klas, alleen pauzeren of als laatste gekozen worden met groepswerk. Zij worden elke dag opnieuw geconfronteerd met het feit dat ze er niet bij horen. Docenten kunnen van grote betekenis zijn voor deze jongeren. Eenzaamheid effectief aanpakken op school is echter niet eenvoudig. Om docenten te ondersteunen bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van eenzaamheid vinden zij vanaf nu gratis tools op www.eenzamejongeren.com/professionals.

Eenzaamheid in het onderwijs

Eenzamejongeren.com is het eerste platform in Nederland dat zich specifiek richt op eenzaamheid bij de jongeren. Het platform is een initiatief van Stichting Join us en wordt deels beheerd door jongeren die ervaring hebben met eenzaamheid. Op 7 oktober 2020 is het platform uitgebreid met een deel voor onderwijsprofessionals. Ans Brugmans, deskundige op het gebied van sociale veiligheid op school, geeft informatie over het voorkomen, signaleren en aanpakken van eenzaamheid op school. Ook reikt ze praktische tools aan die ondersteunen bij het bespreekbaar maken van het onderwerp. Tot slot vertellen jongeren zelf hoe zij zich voelen op school en geven ze tips aan docenten.

Uitbreiding www.eenzamejongeren.com

Het platform zal het komende jaar worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Zo komen er later dit jaar informatie en tools online voor ouders. Tot slot wordt er in 2021 een chatfunctie geïntroduceerd, waarbij jongeren in een privé chat om advies kunnen vragen aan de vrijwilligers.

Mede mogelijk dankzij

Eenzamejongeren.com is mede mogelijk gemaakt door het Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant. Dankzij de steun en het vertrouwen van het bestuur, netwerk en het jongerenpanel is www.eenzamejongeren.com tot stand gekomen. Ook danken we Aanpakeenzaamheid.nl voor de bijdrage aan de realisatie van het platform.