FAQ

Veelgestelde vragen

 • Algemeen
 • Wanneer Join us niet passend blijkt voor een jongere, is er aanvullende hulp nodig. Op welke wijze kan de welzijnsorganisatie of gemeente hier invulling aangeven?

  Elke gemeente/regio heeft een aanbod vanuit het basisteam en gespecialiseerde zorg. Dat is ook direct het vangnet voor jongeren die niet door de screening komen. In de meeste gevallen hoeft er niets speciaals worden opgezet. Het is belangrijk dat de lijnen naar dat vangnet kort zijn, zodat casussen overlegd kunnen worden en er een warme overdracht is voor deze jongeren.

 • Mag iedere jongere die zich aanmeldt, ook starten bij Join us? 

  Join us wil graag zo min mogelijk jongeren uitsluiten. Na aanmelding volgt altijd een telefonische of face-to-face screening door een jeugdprofessional. We screenen op niveau, veiligheid en psychisch welbevinden. Het is van belang dat de jongere zelf gemotiveerd is om mee te doen en over voldoende cognitief en adaptief vermogen beschikt om sociaal redzaam te worden. Daarnaast is het van belang dat een jongere de Nederlandse taal beheerst.

  Uiteraard wil Join us zo veel mogelijk jongeren helpen. Als de jeugdprofessional onverhoopt toch concludeert dat een jongere niet past binnen het Join us programma wordt doorverwezen naar de huisarts of het sociaal team van de gemeente.

 • Is de investering jaarlijks terugkerend?

  Ja, door deze jaarlijkse licentie kan Join us de methode blijven verbeteren en samen met de uitvoerende partners werken aan het optimaal begeleiden van de jongeren. Coaching, kwaliteitsborging, extra wervingsmaterialen en gebruik van de Join us app ondersteunen deze begeleiding.

 • Samenwerking
 • Wat is de meerwaarde om eenzame jongeren te helpen in samenwerking met Join us?

  Onderscheidende methodiek
  Join us is het enige programma in Nederland dat zich richt op het sociaal redzaam maken van eenzame jongeren. Onze methodiek is vastgelegd in Movisie, het landelijke kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Join us heeft daardoor alle expertise in huis om gemeentes/regio’s te helpen met het effectief verminderen van eenzaamheid onder jongeren.

  Kwaliteit en coaching
  Om eenzame jongeren zo gericht mogelijk te helpen, is het belangrijk dat jongerenprofessionals goed opgeleid zijn. Join us verzorgt zowel de training voorafgaand aan de start van groepen, als de coaching daarna. Jeugdprofessionals hebben bij de lopende groepen nauw contact met de kwaliteitscoaches van Join us. Door middel van de Join us app houden we daarnaast ook goed zicht op relevante statistieken van de deelnemende jongeren binnen uw gemeente/regio.

  Educatie
  Twijfelt u of het Join us programma is wat u zoekt, maar wilt u wel meer aandacht voor het thema eenzame jongeren? Join us biedt ook lezingen, trainingen en workshops aan voor overheidsinstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en andere geïnteresseerden.

 • Kun je als gemeente/regio ook meerdere sociaal werkorganisaties betrekken bij Join us? 

  Ja, maar praktisch gezien heeft het de voorkeur om met één sociaal werkorganisatie samen te werken. Mocht er toch voorkeur zijn om met twee sociaal werkorganisaties (1 per Join us groep) samen te werken, dan is dat zeer zeker bespreekbaar.

 • Welke eisen worden gesteld aan jongerenprofessionals?

  De jeugdprofessionals moeten beschikken over de volgende opleiding, competenties en eigenschappen:
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, waarbij de voorkeur uitgaat naar een studie op het gebied van zorg en welzijn
  • Een positieve en respectvolle grondhouding
  • Goed observatie-en analyseringsvermogen
  • Communicatief sterk en in staat tot reflecteren op eigen handelen
  • Ervaring in het werken met jongeren
  • Een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

 • Starten van een Join us groep
 • Hoeveel groepen adviseren jullie op te starten op basis van inwonersaantallen?’

  Join us adviseert altijd om minstens twee groepen te starten, met elk verschillende leeftijdscategorieën (12-18 en 18-25 jaar). Jongeren binnen deze leeftijdscategorieën zitten in dezelfde levensfase en vinden (h)erkenning bij leeftijdsgenoten.

  Gemeenten tot ongeveer 50.000 inwoners
  – We adviseren minstens 2 Join us groepen te starten
  – Met deze keuze helpt u 40 jongeren per jaar

  Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners
  – We adviseren minstens 3, en waar nodig 4 Join us groepen te starten
  – Met deze keuzes helpt u 60 tot 80 jongeren per jaar

 • Kun je als gemeente/regio ook meerdere sociaal werkorganisaties betrekken bij Join us? 

  Ja, maar praktisch gezien heeft het de voorkeur om met één sociaal werkorganisatie samen te werken. Mocht er toch voorkeur zijn om met twee sociaal werkorganisaties (1 per Join us groep) samen te werken, dan is dat zeer zeker bespreekbaar.

 • Is de investering jaarlijks terugkerend?

  Ja, door deze jaarlijkse licentie kan Join us de methode blijven verbeteren en samen met de uitvoerende partners werken aan het optimaal begeleiden van de jongeren. Coaching, kwaliteitsborging, extra wervingsmaterialen en gebruik van de Join us app ondersteunen deze begeleiding.

 • Kwaliteit en coaching
 • Welke eisen worden gesteld aan jongerenprofessionals?

  De jeugdprofessionals moeten beschikken over de volgende opleiding, competenties en eigenschappen:
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, waarbij de voorkeur uitgaat naar een studie op het gebied van zorg en welzijn
  • Een positieve en respectvolle grondhouding
  • Goed observatie-en analyseringsvermogen
  • Communicatief sterk en in staat tot reflecteren op eigen handelen
  • Ervaring in het werken met jongeren
  • Een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

 • Opzet programma
 • Gaan de Join us bijeenkomsten altijd door?

  Het Join us programma loopt het hele jaar door, met uitzondering van feestdagen. Juist tijdens schoolvakanties is het voor jongeren fijn dat het Join us programma (wel) doorloopt. Elke groep heeft ook een reservebegeleider nodig in geval van ziekte, verlof of vakantie.

 • Uncategorized FAQ
 • Hoe lang duurt de opstartfase van een groep?

  Een Join us groep opstarten duurt niet lang. Als eenmaal alle partijen de overeenkomst hebben getekend, kunnen de jongerenprofessionals twee maanden later aan de slag met de groepen. Zes weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt de training voor jeugdprofessionals plaats. Dat is ook het startpunt voor de werving van de jongeren. De meeste groepen starten met 5-10 jongeren en groeien daarna in korte tijd uit naar maximaal 15 deelnemers.

 • Hoeveel jongeren kunnen deelnemen aan één groep?

  De meeste groepen starten met 5-10 jongeren en groeien daarna in korte tijd uit naar maximaal 15 deelnemers.

 • Hoe lang nemen jongeren gemiddeld deel aan Join us?

  Als een social challenge is afgerond en er zijn geen nieuwe social challenges meer, dan stroomt een jongere uit. Gemiddeld stroomt een jongere na een jaar uit. Zijn er nog wel social challenges? Dan wordt een nieuwe social challenge vastgesteld en start de oefenfase opnieuw.

 • Wat is de impact van Join us voor jongeren?

  Bij Join us zien we elke dag het positieve effect van het programma op jongeren die worstelen met eenzaamheid. Om het individuele en maatschappelijke effect van het Join us programma te meten, worden bij deelnemers kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken afgenomen. De vragenlijsten zijn opgesteld i.s.m. dr. G. Lodder van Tilburg University. De eerste resultaten worden halverwege 2021 verwacht. 

 • Als bedrijf zouden we graag iets betekenen voor eenzame jongeren. Op welke wijze kunnen wij Join us steunen?

  Dankzij uw donatie kan Stichting Join us het verschil maken voor jongeren die vastzitten in eenzaamheid. Wist u dat 8 procent van de jongeren zich chronisch eenzaam voelt? Dit zijn 250.000 jongeren in Nederland. Het is onze missie eenzaamheid onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar terug te dringen. Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar (vaste) sponsoren. Stichting Join us heeft de ANBI status (RSIN 858483865). Dit betekent dat u via de inkomstenbelasting uw donatie mag aftrekken. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

  Meer informatie over doneren vindt u hier.