Info voor gemeenten

“Dit jaar vier ik mijn verjaardag voor het eerst samen met vrienden”, aldus een 17-jarige deelneemster. Onvoorstelbaar en tegelijkertijd herkenbaar voor veel te veel jongeren in onze samenleving. Gelukkig hebben steeds meer gemeenten aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en de gevolgen daarvan. Join us werkt samen met verschillende gemeenten in Noord-Brabant. De aanpak is preventief en levert een mooie aanvulling op reguliere hulpverlening. Gemeenten zien positieve effecten, denk aan het voorkomen en/of verkorten van individuele hulptrajecten. Ook kan Join us een mooie aanvulling zijn voor jongeren in een hulptraject. Het mooie aan Join us is het preventieve karakter en dat is ook precies de reden waarom jongeren geen zorgindicatie nodig hebben. Gemeenten benoemen het belang van participatie, ook en juist bij zulke jonge mensen.

Start Join us in uw gemeenten

Join us werkt in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met basisteams. Ziet u kansen voor een Join us locatie in uw gemeente? Om zo meer jongeren te helpen sociaal zelfredzaam te worden. Neem dan contact op met Jolanda van Gerwe, zij kan u alles over Join us vertellen en een projectvoorstel doen. Om alvast een indruk te geven van de mogelijkheden is onderstaand een korte samenvatting van het projectvoorstel weergegeven.

Pilot van één jaar

Op basis van eerdere ervaringen start Join us met een pilot van één jaar om te kijken of Join us past bij de jongeren binnen uw gemeente. In samenwerking en nauwe afstemming met het jongerenwerk, de basisteams, jeugdbeleid en/of WMO start Join us de pilot op. In overleg wordt er gezocht naar een geschikte locatie en de leeftijdsgroep bepaald (12 tot 18 en/of 18 tot 25 jaar). Op deze manier wordt er een Join us locatie opgestart die past bij de behoeften binnen uw gemeente.

Join us stimuleert jongeren te komen!

Join us draagt zorg voor het bereiken van de jongeren in samenwerking met professionals in de zorg (huisartsen, welzijnswerkers e.d.) en het onderwijs (zorgteams van scholen e.d.). Flyers, brochures en posters worden verspreid en ook online wordt er aandacht gegeven aan de start van de nieuwe locatie. Join us stimuleert jongeren om daadwerkelijk te komen en mee te doen.

Begeleiding van de jongeren

De volledige begeleiding en organisatie van de avonden wordt door het team van Join us georganiseerd. Bij de methode van Join us leest u meer over de invulling.

Meten is weten

Het is belangrijk om de resultaten te meten. Om die reden vullen de deelnemers regelmatig een korte enquête in. Aan de hand daarvan wordt hun persoonlijke groei en ontwikkeling gemeten. Daarbij kijken we of de jongere nog specifieke hulpvragen heeft en hoe we deze in de groep kunnen oppakken. Zes maanden na de start van de pilot is de eerste tussenevaluatie met de gemeente om te kijken of Join us datgene biedt waar jongeren vraag naar hebben. Op basis van de eerste evaluatie kan de pilot worden bijgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact met opnemen met Jolanda van Gerwe.