Kwaliteit en coaching


Het Join us programma heeft het meeste succes wanneer de methodiek op de juiste manier wordt ingezet door de jeugdprofessionals. Om kwaliteit te kunnen garanderen worden deze professionals getraind en gecoacht door Join us. Daarnaast doen we onderzoek naar de methodiek en stellen we deze bij indien nodig.

Training en coaching

Bij het starten van een nieuwe locatie start worden de jeugdprofessionals die de groep gaan begeleiden getraind. De training duurt een dag en bestaat uit een mix van theorie en praktijk. De deelnemers vergroten hun kennis over eenzaamheid bij jongeren en leren hoe zij jongeren bereiken en helpen groeien naar sociale redzaamheid door middel van de Join us methodiek. Na deze training kan de groep starten. De groepsbegeleiders worden gecoacht door Join us. Een keer in de drie maanden is er een coachgesprek. Daarnaast bekijkt de coach de logboeken en geeft tips daar waar nodig. Dringende vragen mogen uiteraard altijd gesteld worden per mail of telefoon. Tot slot organiseert Join us een keer per jaar een trainingsdag voor alle groepsbegeleiders. Tijdens deze dag worden nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de methodiek besproken en is er ruimte voor alle begeleiders om casussen in te brengen.

Deelnemerstevredenheidsonderzoek

Join us werkt continu aan het optimaliseren van de methodiek. Dit doen we o.a. door periodiek deelnemerstevredenheidsonderzoek uit te voeren.

Onderzoek naar de methodiek

Join us doet onderzoek naar de methodiek. De Radboud Universiteit heeft in 2018-2019 onderzoek gedaan naar de werkwijze van Join us. Hieruit kwam naar voren dat Join us de juiste doelgroep bereikt. De jongeren die aan de groepen deelnemen voelen zich chronisch eenzaam. Daarnaast geven de jongeren die aan het onderzoek hebben deelgenomen aan dat hun sociale redzaamheid toe is genomen, en de mate van eenzaamheid afgenomen.

In 2019 en 2020 worden de kwalitatieve studies verder uitgezet. Movisie is hierbij een betrokken partij. De methodiek van Join us wordt in de interventiedatabank van Movisie, en die van het Nederlands Jeugdinstituut, vastgelegd.