Kwaliteit en coaching

Om eenzame jongeren zo gericht mogelijk te helpen, is het belangrijk dat jongerenprofessionals goed opgeleid zijn. Join us verzorgt zowel de training voorafgaand aan de start, als de coaching daarna. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.


Training


Zes weken voor de opstart van de Join Us groep verzorgt de Join us kwaliteitscoach een training (6 uur) voor de jeugdprofessionals die met het programma gaan werken.

De training richt zich op:
• Expertise vergroten over eenzaamheid bij jongeren
• Informatie over Stichting Join us
• Organisatie van een Join us groep
• Methodiek van het Join us programma
• Kwaliteitsborging van het Join us programma

Na de training ontvangen de jeugdprofessionals een certificaat dat aantoont dat ze over de kwaliteiten beschikken om eenzame jongeren te begeleiden door middel van het Join us programma.

Coaching


Elk kwartaal hebben de jeugdprofessionals een coachgesprek met de Join us kwaliteitscoach, waarbij de uitvoering van het programma wordt besproken. Alle programma-onderdelen komen aan bod. Daarnaast brengen de jeugdprofessionals zelf te bespreken casussen of situaties in.

Door de registratie in de Join us app is de kwaliteitscoach op de hoogte van het groeps- en individuele proces van jongeren. De kwaliteitscoach stimuleert de jeugdprofessionals om te reflecteren op het eigen handelen en bewaakt zo de kwaliteit van de methodiek. Ook tussentijds is de kwaliteitscoach het aanspreekpunt voor allerlei vragen.


“Tijdens coachingsgesprekken denkt de kwaliteitscoach van Join us met een open mind mee. Hun visie is vaak verhelderend. Je voelt dat je er niet alleen voor staat.”

Leon (begeleider Join us Veghel 18-25 jaar)


Join us app


De Join us app wordt ingezet voor deelnemende jongeren en jongerenprofessionals. Voor jongeren biedt de app informatie over de bijeenkomsten en inzicht in hun social challenge(s). Jeugdprofessionals houden in de app het groepslogboek en de deelnameregistratie bij. Vanzelfsprekend vormt de app een belangrijke bron voor statistieken over deelnemers en groepen.

De app biedt ook een kennisbank, met actuele informatie over eenzaamheid bij jongeren en het programma van Join us.