Join us biedt lezingen, trainingen en workshops aan voor overheidsinstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en andere geïnteresseerden. Door kennis over eenzaamheid te vergroten worden jongeren eerder gesignaleerd. De inhoud van de educatieve programma’s wordt altijd afgestemd op de wensen van uw organisatie.

Lezing

Kennis over eenzaamheid vergroten


Tijdens de lezing wordt theoretische kennis gecombineerd met de praktijk. We gaan dieper in op de cijfers, oorzaken en gevolgen van eenzaamheid bij jongeren. Na de lezing hebben deelnemers meer kennis over het onderwerp en zijn zij in staat eenzaamheid nog beter en sneller te signaleren en daarop te anticiperen.

€ 495,-

1 uur
Maximaal 150 personen

Exclusief reiskosten à € 0,69 per km.

Meer informatie over lezingen

Expertmeeting

Signaleer eenzaamheid


De expertmeeting bestaat uit een plenair en interactief deel. Deelnemers vergroten hun kennis over eenzaamheid bij jongeren en gaan in gesprek met ervaringsdeskundige(n). Na afloop is er meer kennis en begrip. Deelnemers weten nog beter hoe ze jongeren met eenzaamheid kunnen signaleren en hoe ze met hen de eerste stap kunnen zetten.

€ 795,-

2 uur
Maximaal 100 personen

Exclusief reiskosten à € 0,69 per km.

Meer informatie over de expertmeeting

Workshop

Ervaar eenzaamheid zelf


Deelnemers krijgen meer begrip voor eenzame jongeren doordat ze zelf ervaren hoe het is om door een negatieve spiraal steeds eenzamer te worden. Dit aan de hand van interactieve opdrachten waarbij verschillende situaties naar voren komen.  Na de workshop kunnen deelnemers jongeren beter en effectiever begrijpen.

€ 495,-

1,5 uur
Maximaal 15 personen

Exclusief reiskosten à € 0,69 per km.

Meer informatie over de workshop

Training

Basisaanpak bij eenzaamheid


De incompany-training gaat dieper in op oorzaken en gevolgen van eenzaamheid. Deelnemers leren eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Tijdens de trainingen besteden we veel aandacht aan gesprekstechnieken. Na afloop hebben deelnemers de basisvaardigheden om eenzaamheid aan te pakken.

€ 995,-

3 uur
Maximaal 25 personen

Exclusief reiskosten à € 0,69 per km.

Meer informatie over trainingen

“Ik was me nooit bewust van het feit dat jongeren zich eenzaam kunnen voelen.
Nu begrijp ik het beter en ga ik erop letten in gesprek met jongeren”

Docent (38), deelnemer aan de workshop