Join us biedt lezingen, trainingen en workshops aan voor overheidsinstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en andere geïnteresseerden. Door kennis over eenzaamheid te vergroten worden jongeren eerder gesignaleerd. De inhoud van de educatieve programma’s wordt altijd afgestemd op de wensen van uw organisatie.

Lezing


Tijdens de lezing wordt theoretische kennis gecombineerd met de praktijk. We gaan dieper in op de cijfers, oorzaken en gevolgen van eenzaamheid bij jongeren. Na de lezing zijn deelnemers in staat eenzaamheid te signaleren en daarop te anticiperen.

Meer informatie over lezingen

Workshop


De workshop laat deelnemers zelf ervaren hoe het is als je jong en eenzaam bent. Dit aan de hand van filmpjes en interactieve opdrachten. De workshop zeer geschikt voor docenten, zorgteams, sociaal werkers, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers.

Meer informatie over de workshop

Training


Een training over eenzaamheid bij jongeren is interessant voor professionals, vrijwilligers en betrokken ouders in het sociaal domein en het onderwijs. Join us biedt twee trainingen aan: eenzaamheid signaleren bij jongeren en communicatie met jongeren.

Meer informatie over trainingen

Expertmeeting


Tijdens de expertmeeting gaan we uitgebreid in op eenzaamheid bij jongeren. De deelnemers leren hoe ze eenzaamheid signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken. De expertmeeting is geschikt voor professionals in het sociaal domein en onderwijs.

Meer informatie over de expertmeeting

“Ik was me nooit bewust van het feit dat jongeren zich eenzaam kunnen voelen.
Nu begrijp ik het beter en ga ik erop letten in gesprek met jongeren”

Docent (38), deelnemer aan de workshop