Methodiek en werkwijze


Join us heeft een programma ontwikkeld dat jongeren helpt hun sociale redzaamheid te vergroten en onderstaande doelen te realiseren. Hieronder beschrijven we de werkwijze en methodiek in grote lijnen. Wanneer uw organisatie interesse heeft om met het Join us programma te starten dan komen wij graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Hoe ziet het Join us programma eruit?

Jongeren komen 1x per twee weken samen op een leuke locatie binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij het jongerencentrum. Een bijeenkomst duurt 3 uur en vindt bij voorkeur plaats in de avonduren. Een groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, bijv. 12-18 jaar en 18-25 jaar. Tijdens een bijeenkomst doen de jongeren activiteiten die ze zelf bedenken en organiseren. Naast plezier maken is er tijdens de bijeenkomsten aandacht voor sociale uitdagingen. Elke groep wordt begeleid door twee jeugdprofessionals. Zij worden geschoold door Join us en beschikken over een relevante (HBO) opleiding en werkervaring. De groepen zijn dynamisch, jongeren stromen na een half jaar tot een jaar uit.

Voor wie is Join us?

Het Join us programma is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die zich eenzaam voelen en dat willen veranderen. Deelname aan de groep is gratis (m.u.v. consumpties/activiteiten) voor jongeren uit de betreffende gemeente. Er is geen (zorg)indicatie nodig om aan de groep deel te nemen. Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de betreffende jongere het vermogen heeft om te groeien naar een sociaal redzaam persoon, geen gevaar vormt voor andere deelnemers en bereid is tot actieve deelname. Jongeren die bij Join us aansluiten beschikken over het algemeen over lage sociale vaardigheden en/of een negatief denkbeeld.

Wat houdt de methodiek in?

Peer-to-peer contact vormt de basis van de methodiek. Jongeren vinden herkenning bij elkaar en leren van elkaar. Een veilige en plezierige omgeving is daarbij van belang. De jeugdprofessionals zorgen ervoor dat de groep deze basis opbouwt en stimuleren de jongeren tot persoonlijk leiderschap. Ze motiveren de jongeren activiteiten te bedenken en te organiseren. Vanuit deze veilige basis helpen de jeugdprofessionals de jongeren om te werken aan sociale uitdagingen.

De ‘social challenges’ zijn gebaseerd op de onderliggende mechanismen die eenzaamheid veroorzaken. Jongeren bepalen zelf aan welke doelen ze werken. Om deze doelen te bereiken zetten de jeugdprofessionals passende interventies in. Deze interventies zijn door Join us ontwikkeld en maken onderdeel uit van de methodiek. Wilt u ook met de Join us methodiek werken? Lees verder bij samenwerken.

Meer weten? Neem contact met ons op