Methodiek eenzaamheid bij jongeren

Join us heeft een programma ontwikkeld dat jongeren helpt hun sociale redzaamheid te vergroten. Op deze pagina beschrijven we deze methodiek in grote lijnen.

Voor een complete interventiebeschrijving vindt u hieronder een download. Deze interventiebeschrijving is vastgelegd bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

Interventiebeschrijving Movisie

Basisvoorwaarden


De jeugdprofessionals en de jongeren werken intensief samen om drie basisvoorwaarden te realiseren, waardoor jongeren zich uitgedaagd voelen om zich te ontplooien.

Plezier en veiligheid

Een prettige sfeer en gevoel van veiligheid zorgen ervoor dat jongeren het gevoel hebben dat ze ‘erbij horen’. Jongeren die al langer deelnemen, werken samen met jeugdprofessionals om jongeren die nieuw zijn een warm welkom en gevoel van veiligheid te geven.

Peer-to-peer contact

Jongeren hebben contact met en vinden (h)erkenning bij leeftijdsgenoten. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd: 12-18 en 18-25 jaar. Jongeren binnen deze leeftijdscategorieën zitten in dezelfde levensfase.

Persoonlijk leiderschap

De activiteiten tijdens de bijeenkomsten worden door de jongeren zelf bedacht, georganiseerd en uitgevoerd. Jongeren krijgen hiermee de regie over de avond en worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen proces. Hierdoor kunnen ze zelf bijdragen aan het plezier, maar ontdekken ze ook dat ze bepaalde vaardigheden wellicht al goed beheersen.

Meer weten over kwaliteit en coaching

Social challenges


Samen met de jeugdprofessional bepaalt een jongere social challenge(s). Deze uitdaging vindt zijn wortels altijd in de oorzaak van eenzaamheid. Iedere deelnemer gaat aan de slag met zijn eigen social challenge, zowel binnen als buiten Join us. De jongere wordt ondersteund door de jeugdprofessionals, maar ook door de andere deelnemers. Als een social challenge is afgerond en er zijn geen nieuwe social challenges meer, dan stroomt een jongere uit.

Zijn er nog wel social challenges? Dan wordt een nieuwe social challenge vastgesteld en start de oefenfase opnieuw.


Aanpak per leeftijd


De principes van het programma zijn hetzelfde voor de groep jongeren 12 tot 18 jaar als voor de leeftijd 18 tot 25 jaar. In de uitvoering van het programma passen de jeugdprofessionals kleine verschillen toe. Zo krijgt de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar meer structuur. Jeugdprofessionals begeleiden deze jongeren bijvoorbeeld meer om tot activiteiten te komen en dagen de jongeren uit om persoonlijk leiderschap te tonen. De activiteiten die de verschillende leeftijdsgroepen ondernemen zijn vanzelfsprekend ook meer afgestemd op de leeftijd. Praktijkervaring laat zien dat jongeren in de leeftijd 18 tot 25 jaar vaak meer bewust bezig zijn met hun eigen leerproces en daarom bijvoorbeeld ook vaker groepsgesprekken over eenzaamheid voeren.


“‘We geven jongeren geen vis, maar we leren ze vissen. Daar hebben ze hun hele leven iets aan.”

Jongerenprofessional Versa Welzijn, Huizen