Opzet Join us programma

Om eenzame jongeren te helpen sociaal sterker te worden, heeft Join us een programma ontwikkeld. De kracht van het programma is de methodiek.

Op deze pagina vindt u met name algemene informatie over het Join us programma.

Direct naar methodiek

Doelgroep


Acht procent van de jongeren voelt zich dag in dag uit eenzaam. Join us richt zich op jongeren van 12-25 jaar die zich langere tijd en in sterke mate eenzaam voelen. Dit wordt chronische eenzaamheid genoemd.

Jongeren die bij Join us aansluiten beschikken over het algemeen over lage sociale vaardigheden en een negatief denkbeeld. Deelname aan de groep is gratis. Er is geen (zorg)indicatie nodig om aan de groep deel te nemen.

Doel


Jongeren die uitstromen van het programma zijn voldoende sociaal redzaam om, nu en in de toekomst, een passend netwerk te behouden dat voldoet aan hun behoeften. Om dat te bereiken doen jongeren positieve ervaringen op met lotgenoten, krijgen ze inzicht in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van eenzaamheid, ontwikkelen ze een realistisch beeld van zichzelf en beschikken ze over voldoende sociale vaardigheden om contact te leggen en te onderhouden.


“‘Eenzaamheid was voor mij een mix van verdriet, woede en teleurstelling. Bij Join us leerde ik veel over mezelf. Ik weet nu dat ik invloed kan hebben in een groep en gezellig kan en mag zijn.”

Emma (18 jaar)


Praktische uitvoering


Om herkenning te vinden bij elkaar, zijn jongeren verdeeld in twee leeftijdsgroepen: 12-18 jaar en 18-25 jaar.

Jongeren komen één keer per twee weken samen op een locatie binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij een jongerencentrum. Een bijeenkomst duurt drie uur en vindt bij voorkeur plaats in de avonduren.

Elke groep wordt begeleid door twee jeugdprofessionals. Zij helpen jongeren met social challenges: persoonlijke uitdagingen gericht op het doorbreken van onderliggende mechanismen van eenzaamheid.

Jongeren volgen gemiddeld een jaar het Join us programma. Jongeren die uitstromen zijn voldoende sociaal redzaam om nu, en in de toekomst, een passend netwerk te behouden dat voldoet aan hun behoeften.

Een groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers. Tijdens een bijeenkomst doen de jongeren activiteiten die ze zelf bedenken en organiseren.

Meer weten over samenwerking