Sociaal gezond opgroeien is een belangrijk thema voor iedere ouder. Wat kun je doen om je kind te stimuleren sociaal gezond te zijn en blijven? Welke signalen mag je absoluut niet negeren? Veel ouders zijn bang dat hun kind opgroeit zonder vrienden of met de verkeerde vrienden. Geen onterechte zorg aangezien gemiddeld 3 leerlingen per schoolklas last van eenzaamheidsgevoelens hebben. In totaal zo’n 200.000 jongeren in Nederland. Wat kunnen ouders doen om de sociale gezondheid van hun kind te stimuleren? En ernstige gevolgen zoals stressklachten, somberheid, verslaving en/of schooluitval te voorkomen?

Stimuleer sociale gezondheid

Join Us biedt samen met Helder Theater een interactieve ouderavond aan over sociaal gezond opgroeien. Op een herkenbare, interactieve manier ontvangen ouders informatie over de sociale ontwikkeling van hun kind. Veel voorkomende problemen zoals groepsdruk, digitaal gedrag, prestatiedruk, pesten en eenzaamheid worden besproken! Ouders leren hoe ze de sociale gezondheid van hun kind stimuleren en issues tijdig bespreekbaar maken, waardoor ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden.

Praktische info en nazorg

De ouderavond is interessant voor scholen, gemeentes, centrum jeugd en gezin en vergelijkbare organisaties. Aan de ouderavond ‘sociaal gezond opgroeien’ mogen maximaal 200 ouders deelnemen. Het programma duurt 1,5 uur en vindt plaats op de school zelf, bij voorkeur in een grotere ruimte. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over de nazorg. De ouderavond roept vaak persoonlijke vragen op die na de bijeenkomst opgepakt kunnen worden door bijv. schoolmaatschappelijk werk, een zorgcoördinator of een welzijnsorganisatie.

Meer weten?

De ouderavond wordt verzorgd door een professional van Join Us en twee acteurs van Helder Theater. De kosten bedragen voor € 2.100,- excl. btw en reiskosten. Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we op dit moment nog voldoende mogelijkheden. Wacht niet te lang met je aanvraag in verband met de beschikbaarheid van professionals en acteurs. Interesse? Neem contact op met Meggie van der Poel via 06 431 679 65 of meggie@join-us.nu

Tip voor scholen: denk ook aan de NPO