Privacybeleid Stichting Join Us

(LAATSTE UPDATE: 29 MAART 2022)

Inhoud:

 1. Inleiding
 2. Welke gegevens verwerkt Join Us?
 3. Wie kan mijn gegevens inzien?
 4. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 5. Heb ik nog iets te zeggen over mijn gegevens?
 6. Beveiliging en datalekken

 

1. Inleiding

Stichting Join Us heeft als doel om zelf- en samenredzaamheid te bevorderen en eenzaamheid van voornamelijk jongeren te verminderen in de leeftijdscategorie 12 tot 30 jaar. Om dit te bereiken is er een Join Us programma op locatie en Join Us online. Daarnaast is er een online Join Us Community.
In dit Privacybeleid lees je hoe stichting Join Us omgaat met persoonsgegevens.

Als je mee wilt doen aan Join Us, zal Join Us persoonsgegevens van jou verwerken. In dit Privacybeleid lees je wat Join Us met jouw persoonsgegevens doet en hoe je zelf controle kunt houden over deze persoonsgegevens.

Join Us houdt zich aan speciale wetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die ervoor zorgen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo verwerkt Join Us alleen persoonsgegevens als daar een grondslag voor is. Join Us verwerkt alleen persoonsgegevens als:

 • de verwerking noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan Join US;
 • er een gerechtvaardigd belang is;
 • het nodig is een vitaal belang van jou of een andere deelnemer te beschermen;
 • het nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen; of
 • omdat je toestemming hebt gegeven.

Wat zijn persoonsgegevens en wat zijn mijn rechten?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gaan over jou als persoon. Denk aan je naam, e-mailadres, woonplaats,  je leeftijd, profielfoto, contactgegevens en bijdragen die je op de Join Us Community achterlaat. Deze persoonsgegevens zijn van jou. Daarom heb je ook bepaalde rechten. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben en je gegevens aan te laten passen of verwijderen. Verderop in dit Privacybeleid bij Hoofdstuk 5 lees je hierover meer.

In Hoofdstuk 2 lees je welke persoonsgegevens Join Us verwerkt. Voor deze verwerkingen is Join Us verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat Join Us jouw persoonsgegevens goed moet beveiligen en dat Join Us deze bijvoorbeeld aanpast of verwijdert wanneer je daarom vraagt.

Wat wordt er met ‘verwerken’  bedoeld?

Met verwerken wordt van alles bedoeld: verzamelen, lezen, verzenden, bewaren, opzoeken, met elkaar in verband brengen, verwijderen of delen met partijen die door Join Us worden ingeschakeld.

 

2. Welke gegevens verwerkt Join Us?

Aanmelding en screening

Als je je aanmeldt bij Join US en een bijeenkomst wilt bijwonen, hebben wij persoonsgegevens nodig om contact met je op te nemen. Join Us of een van onze Partners (zie Hoofdstuk 3), neemt contact met je op om te kijken of Join Us jou kan helpen je doelen te bereiken en zo ja, aansluitend een geschikte Join Us groep bij jou in de buurt te zoeken.\

Als je je voor een groep aanmeldt op onze website, willen we contact met je opnemen en vragen we je om je:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Postcode huisnummer
Woonplaats

Bijeenkomsten en begeleiding

Als je naar een Join Us bijeenkomst gaat kunnen we je ook vragen naar je huidige dagbesteding. Dus ga je naar school of werk je, sport je wel eens, heb je sociale contacten. Ook vragen we wat je persoonlijke doelen zijn van deelname aan de bijeenkomsten. Dit doen we om je hier zoveel mogelijk bij te kunnen ondersteunen.

Als je 16 jaar of jonger bent, informeren we je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger dat je naar Join Us gaat. Zij zijn er natuurlijk graag van op de hoogte waar jij bent en waar je aan deelneemt. We zullen je daarom vragen naar de naam en contactgegevens van je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger.

Begeleiders van bijeenkomsten kunnen in een logboek aantekeningen maken over de bijeenkomsten zodat Join Us de voortgang kan monitoren en de begeleiders kan coachen. Het kan zijn dat er in deze aantekeningen persoonsgegevens staan. Deze worden alleen genoteerd als dat noodzakelijk is voor de begeleiding van jou of de groep. Join Us instrueert haar Partners (dit zijn de jongerenwerkers) om pseudoniemen te gebruiken in deze verslagen. Dit betekent dat je naam niet voluit in verslagen wordt genoemd, maar dat in plaats daarvan een letter of cijfer wordt gebruikt.

Join Us App

Als je deelneemt aan Join Us bijeenkomsten zullen we je vragen je ervaringen bij te houden in de Join Us App om je zo beter te begeleiden. We stellen je elke drie maanden enkele vragen over hoe het met je gaat en wat je wil leren bij Join Us.

Community

Op het moment dat jij jezelf aanmeldt voor de community vraagt Join Us jouw nickname, e-mailadres, woonplaats, gender en geboortedatum. Die gegevens gebruiken we om een profiel aan te maken. Je hebt een profiel nodig, zodat je berichten op de Join Us Community kunt plaatsen.

Je e-mailadres en IP-adres zijn bij ons bekend zodat we contact met je kunnen opnemen wanneer je je niet aan de regels van de community houdt.

Join Us kan je vragen je te legitimeren als er twijfels zijn of je binnen de leeftijdsgrenzen van de community valt. Na controle verwijderen we je legitimatie direct en blur jij bepaalde velden zoals bsn-nummer en foto. Zodat je bsn-nummer en foto ‘ onzichtbaar’  zijn gemaakt. Meer informatie kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Cookies

Om onze community en websites goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Er bestaan functionele cookies, analytische cookies en trackingscookies. In dit topic wordt per categorie toegelicht welke cookies wij hebben, waarvoor wij deze gebruiken en wanneer ze verlopen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming plaatsen wij enkel functionele cookies en cookies voor het meten van bezoekersstatistieken. Deze cookies worden niet voor commerciële doeleinden geplaatst.

 

3. Wie kan mijn gegevens inzien?

Join Us werkt samen met organisaties zoals Gemeenten en Sociaal werkorganisaties (hierna te noemen“ Partners”) die Join US bijeenkomsten organiseren.
Bij deze Partners werken begeleiders die speciaal door Join Us zijn getraind en gecertificeerd om Join US bijeenkomsten te begeleiden. De Begeleiders van de bijeenkomsten hebben een beroepsgeheim.  Join Us kan persoonsgegevens aan deze Partners verstrekken zodat ze bijeenkomsten kunnen organiseren en begeleiden. En kunnen toezien in hoeverre de doelstellingen van Join Us worden gehaald. Tijdens deze bijeenkomsten verstrek je mogelijk ook nog andere persoonsgegevens aan de Partner zodat deze jou goed kan begeleiden. Vanuit Join Us wordt er nooit zonder jouw toestemming gegevens versterkt aan derden.

Alle medewerkers en vrijwilligers die Join Us inschakelt, worden door Join Us gescreend en geïnstrueerd voordat zij eventueel toegang hebben tot persoonsgegevens.
Als Join Us persoonsgegevens met andere partijen deelt, zoals bijvoorbeeld leveranciers voor het versturen van de Join Us nieuwsbrief of het onderhouden van de Join Us Community, geeft Join Us instructies en maakt Join Us duidelijke afspraken over de beveiliging van gegevens. Zo mogen de gegevens zonder jouw toestemming niet verder gebruikt worden door de andere partij.  Als hierbij gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat je privacy op een passende manier beschermd blijft.

 

4. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Aanmelding en screening

De gegevens die we hebben geregistreerd bij je aanmelding en naar aanleiding van het screeningsgesprek, verwijderen we binnen 30 dagen tenzij je gaat deelnemen aan bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Join Us bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is om je deel te laten nemen aan bijeenkomsten. Op het moment dat je niet meer deelneemt aan Join Us bijeenkomsten, zullen we je gegevens verwijderen of vragen of we je binnen een periode 3 jaar nog mogen benaderen om te vragen hoe het met je gaat.
We verwijderen je persoonsgegevens eerder als je daarom vraagt. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

Community

Zolang je een account hebt voor de Community, blijven de persoonsgegevens die je daarop hebt ingevuld erop staan. De Community is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Daarom zullen we je account op de Community verwijderen binnen 1 jaar na je dertigste verjaardag, je krijgt daar dan een berichtje over.

Als je daar toestemming voor geeft blijven berichten die je plaatst op de Join Us community staan. Ook als je jouw account verwijdert. Je berichten worden geanonimiseerd en zijn nog zichtbaar voor andere gebruikers. Heel veel jongeren kunnen van jouw ervaringen en reacties leren.

 

5. Heb ik iets te zeggen over mijn gegevens?

Dat heb je zeker! Je kunt een berichtje sturen naar info@join-us.nu en vragen om:

 • te laten zien welke persoonsgegevens we van je hebben;
 • persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te laten verwijderen;
 • de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde;

Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken uit onze systemen te verwijderen. Sommige gegevens hebben we wel nodig om jou toegang tot bijeenkomsten of de community te geven. Als we die gegevens moeten verwijderen kunnen we je mogelijk geen toegang meer geven tot de bijeenkomsten en/of community. Als je een verzoek bij ons indient, proberen wij je zo snel mogelijk, in elk geval binnen 4 weken, te helpen.
We kunnen je wel vragen stellen ter verificatie, om te checken en om te voorkomen dat iemand anders toegang tot jouw gegevens krijgt.

Community account verwijderen

Als je je account op de Join US community wilt verwijderen, plaats dan een reactie in het topic: ‘account verwijderen’ op het subforum ‘alles over de community’. Join Us verwijdert dan jouw account. Je kunt dan niet meer inloggen. We verwijderen al je gegevens zoals e-mailadres, geboortedatum, geslacht en IP-adres. Ook je gebruikersnaam wordt verwijderd.
Als je daar toestemming voor geeft blijven je berichten en reacties blijven online staan, maar anoniem, zonder gebruikersnaam.

Als je klachten hebt, kun je behalve bij ons, ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

6. Beveiliging en datalekken

Join Us is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van de deelnemers en de gegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve als jij hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of als hier een gerechtvaardigd en zwaarwegend belang voor is en het beroepsgeheim de verstrekking niet in de weg staat. We zullen dit alleen doen als het gaat om doorgifte aan andere beroepskrachten die de gegevens nodig hebben in het belang van het Join Us programma.

Join Us heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders zijn gestuurd. Mocht er toch iets mis gaan, en sprake zijn van een ‘ datalek’ dan melden we je dit zo snel mogelijk. Als je zelf een datalek constateert, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Contact

info@join-us.nu
Stichting Join Us
Deken van Miertstraat 8
5461 JN Veghel
Telefoonnummer: 085 877 03 42