Pak eenzaamheid effectief aan

Door eenzaamheid bij jongeren vroegtijdig aan te pakken kunnen ernstige gevolgen zoals verslaving, depressie en suïcide voorkomen worden. Hoge zorgkosten blijven daardoor bespaard. Op basis van kennis en ervaring hebben we drie programma’s ontwikkeld. Ontdek welk programma past bij uw organisatie.


Join us educatie

Kennis vergroten over eenzaamheid. Join us educatie geeft inzicht in oorzaken en gevolgen, maakt signaleren eenvoudiger en biedt handvatten om eenzaamheid te verminderen.

Groepen voor jongeren
Scholing Join us methodiek
Kwaliteitsborging
Deskundigheidsbevordering sociaal domein en onderwijs

Meer weten?

Join us programma

Terugdringen van eenzaamheid. Het Join us programma voorkomt ernstige gevolgen van eenzaamheid door jongeren samen te brengen en hen te helpen sociaal redzamer te worden.

Groepen voor jongeren
Scholing Join us methodiek
Kwaliteitsborging
Deskundigheidsbevordering sociaal domein en onderwijs

Meer weten?

42

Join us groepen

743

Jongeren geholpen sinds 2016

1225

Meldingen via eenzamejongeren.com

57

Trainingen en lezingen

Over eenzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 14% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Zij ervaren een ontoelaatbaar gemis aan sociale relaties. Eenzaamheid bij jongeren wordt veroorzaakt door het ontbreken van sociaal contact, het beschikken over lagere sociale vaardigheden en/of het hebben van een negatief denkbeeld. Wanneer jongeren langere tijd eenzaam zijn kan dit ernstige gevolgen hebben die direct van invloed zijn op de zorgkosten binnen een gemeente. Denk aan depressie, suïcidale gedachte, verslaving, lichamelijke klachten en/of vroegtijdig schoolverlaten. Lees verder.


Over Join us

Join us streeft naar een samenleving waarin alle jongeren erbij horen en zichzelf kunnen zijn in contact met anderen. Join us heeft als doel jongeren (12-25) te laten groeien in sociale redzaamheid en het thema eenzaamheid onder jongeren meer prominent in de maatschappelijke discussie te plaatsen. Lees verder.

Neem direct contact op