Join us programma

Merkt u ook dat het thema eenzaamheid bij jongeren steeds meer speelt?
Wilt u daar als gemeente of sociaal werkorganisatie écht iets aan doen?
Maar mist u de juiste interventie om deze doelgroep te bereiken?

U kunt de gevolgen van eenzaamheid voorkomen door eenzaamheid preventief aan te pakken via het Join us programma. In samenwerking met de sociaal werkorganisatie in uw gemeente, pakken we eenzaamheid bij jongeren tijdig en effectief aan.

Op deze pagina leest u meer over het Join us programma.

Direct naar vervolgstappen

49

Join us gemeentes

88

Join us groepen

247

Join us Jeugdprofessionals

2074

Jongeren geholpen sinds 2018

Join us in het kort


Join us brengt eenzame jongeren met elkaar in contact en werkt met hen aan het vergroten van hun sociale redzaamheid. Het doel is dat jongeren na hun deelname in staat zijn hun eigen netwerk op te bouwen en te behouden. 

Opzet programma

Jongeren (12-25 jaar) komen 1x per twee weken samen op een leuke locatie binnen de gemeente- of regiogrenzen. Tijdens de bijeenkomsten staat plezier centraal. De jongeren organiseren zelf activiteiten, werken aan hun social challenges en leren van elkaar. 

Meer informatie

Methodiek

Elke groep wordt begeleid door twee jeugdprofessionals van de lokale sociaal werkorganisatie. Verbinding en plezier vormen de basis: jongeren leren van elkaar. Vanuit deze veilige basis werken de jeugdprofessionals met de jongeren aan social challenges. 

Meer informatie

Kwaliteit en coaching

Join us traint en coacht jeugdprofessionals om het Join us programma optimaal uit te voeren. Een training over de methodiek is hierin de start. Vervolgens houdt Join us  een coachende rol om samen de kwaliteit te waarborgen. 

Meer informatie

“Ik zou niet weten wat ik had gedaan als er geen Join us locatie in de buurt was. Dit programma heeft onze zoon ontzettend geholpen en hoort in elke gemeente thuis.”

Moeder van Jason (14 jaar)


Resultaten


Kwalitatieve studie

De Radboud Universiteit heeft in 2018-2019 onderzoek gedaan naar de werkwijze van Join us. Daaruit bleek dat de juiste doelgroep wordt bereikt: deelnemende jongeren voelen zich chronisch eenzaam. De sociale redzaamheid van de deelnemers nam door deelname toe en de mate van eenzaamheid nam af. 

Effectieve Interventies

Het programma van Join us is door Movisie beoordeeld als ‘goed onderbouwd’ en wordt begin 2021 opgenomen in de Databank Effectieve Interventies. In 2021 streeft Join us ernaar de beoordeling te verhogen naar Effectief II.

Impactonderzoek

Om het individuele en maatschappelijke effect van het Join us programma te meten, worden bij deelnemers kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken afgenomen. De vragenlijsten zijn opgesteld i.s.m. dr. G. Lodder van Tilburg University. De eerste resultaten worden halverwege 2021 verwacht. 


Samenwerking


Sociaal werkorganisatie, gemeente en Join us

Om eenzaamheid bij jongeren effectief aan te pakken is een goede samenwerking essentieel. De uitvoering
van het Join us programma wordt daarom altijd door een lokale sociaal werkorganisatie (bijv. jongerenwerk) gedaan. Op deze manier worden de meeste jongeren bereikt en wordt het Join us programma onderdeel van de lokale sociale kaart. Join us voorziet begeleiders van inhoudelijke trainingen, coaching, kwaliteitsborging, ondersteuning bij de werving en wervingsmaterialen. Hierbij wordt de Join us app ingezet.

Meer informatie over samenwerking