Join us programma

Jongeren die langere tijd eenzaam hebben een grotere kans om problemen te ontwikkelen, denk aan somberheid, depressie, problemen op school, slaapgebrek, verslaving en suïcidale gedachten. Eenzaamheid op tijd aanpakken, voorkomt ernstige persoonlijke én maatschappelijke gevolgen en daaruit voortkomende zorgkosten.

Merk je dat het thema eenzaamheid bij jongeren steeds meer speelt?
Wil je daar in jouw gemeente of als sociaal werkorganisatie écht iets aan doen?
Maar mis je de juiste interventie om deze doelgroep te bereiken?

Join Us bereikt met een bewezen en goed onderbouwd programma eenzame jongeren en helpt ze uit hun sociale isolement te komen. De kracht van het programma is de methodiek. Join Us brengt jongeren samen én helpt ze sociaal sterker te worden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jongeren in jouw gemeente eenzaamheid op tijd kunnen doorbreken.

Op deze pagina leest u meer over het Join us programma.

Direct naar vervolgstappen

49

Join us gemeentes

88

Join us groepen

247

Join us Jeugdprofessionals

2074

Jongeren geholpen sinds 2018

Join us in het kort


Stichting Join Us werd in 2018 opgericht door Jolanda van Gerwe met als missie eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en aan te kaarten. Join Us dringt eenzaamheid onder jongeren van 12 tot 30 jaar terug, door ze samen te brengen én te helpen sociaal sterker te worden. Stichting Join Us is een ANBI Stichting.

Opzet programma

Het Join Us programma is inmiddels in vele Nederlandse gemeentes succesvol ingezet. De kern van het programma bestaat uit bijeenkomsten, twee keer per maand, voor groepen van maximaal 15 jongeren van 12-18 jaar en van 18-25 jaar. Tijdens de bijeenkomsten staat plezier centraal. De jongeren organiseren zelf activiteiten, werken aan hun social challenges en leren van elkaar.

Meer informatie

Methodiek

Elke groep wordt begeleid door twee jeugdprofessionals van de lokale sociaal werkorganisatie. Verbinding en plezier vormen de basis: jongeren leren van elkaar. Vanuit deze veilige basis werken de jeugdprofessionals met de jongeren aan social challenges. 

Meer informatie

Kwaliteit en coaching

Join us traint en coacht jeugdprofessionals om het Join us programma optimaal uit te voeren. Een training over de methodiek is hierin de start. Vervolgens houdt Join us  een coachende rol om samen de kwaliteit te waarborgen. 

Meer informatie

“Ik zou niet weten wat ik had gedaan als er geen Join us locatie in de buurt was. Dit programma heeft onze zoon ontzettend geholpen en hoort in elke gemeente thuis.”

Moeder van Jason (14 jaar)


Resultaten


Kwalitatieve studie

De Radboud Universiteit heeft in 2018-2019 onderzoek gedaan naar de werkwijze van Join us. Daaruit bleek dat de juiste doelgroep wordt bereikt: deelnemende jongeren voelen zich chronisch eenzaam. De sociale redzaamheid van de deelnemers nam door deelname toe en de mate van eenzaamheid nam af. 

Effectieve Interventies

Het programma van Join us is door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies. In 2022 streeft Join us ernaar de beoordeling te verhogen naar Effectief II.

Impactmonitor

Jaarlijks ontvangen gemeente en sociaal werkorganisaties de impactmonitor. Op die manier geeft Join Us inzicht in de resultaten van de betreffende gemeente. Denk aan deelnemers aantallen, maar ook de mate waarin deelnemers zich eenzaam voelen en hoe zij hun sociale vaardigheden beoordelen.


Samenwerking


Sociaal werkorganisatie, gemeente en Join us

Om eenzaamheid bij jongeren effectief aan te pakken is een goede samenwerking essentieel. De uitvoering
van het Join Us programma wordt daarom altijd door een lokale sociaal werkorganisatie (bijv. jongerenwerk) gedaan. Op deze manier worden de meeste jongeren bereikt en wordt het Join Us programma onderdeel van de lokale sociale kaart. Join Us voorziet begeleiders van inhoudelijke trainingen, coaching, kwaliteitsborging, ondersteuning bij de werving en wervingsmaterialen. Hierbij wordt de Join Us app ingezet.

Meer informatie over samenwerking