Samenwerking


Wilt u preventief jongeren helpen die zich eenzaam voelen? Werk dan samen met Join us. De methodiek van Join us wordt uitgevoerd door lokale welzijnsorganisaties. De organisatie is de uitvoerende partij van het Join us programma in de betreffende gemeente. De samenwerking die wordt aangegaan, is van functionele aard. Samen hebben we een duidelijk doel; jongeren laten groeien in hun sociale redzaamheid, zodat zij een plek in de maatschappij vinden.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Als uw organisatie het Join us programma gaat uitvoeren dan wordt er verwacht dat er twee jeugdprofessionals beschikbaar zijn per groep. Het vraagt een tijdsinvestering van ong. 8u per maand per begeleider. Daarnaast zorgt uw organisatie voor een geschikte locatie waar de jongeren kunnen samen komen. Denk aan een ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is belangrijk dat jongeren zich op hun gemak voelen op de locatie.

De jeugdprofessionals begeleiden de tweewekelijkse bijeenkomsten volgens de Join us methodiek, werven jongeren via het bestaande netwerk en evalueren periodiek met hun coach (1x per kwartaal).

Wat mag u van Join us verwachten?

Join us voorziet de jeugdprofessionals van uw organisatie van inhoudelijke trainingen over de methodiek en werkwijze, coaching, een toolkit, ondersteuning bij de werving van jongeren en kwaliteitsborging. Lees verder voor meer informatie over onze werkwijze. Kwaliteit en coaching

Samenwerken? Neem contact op