Samenwerken met Join us

Om eenzaamheid bij jongeren effectief aan te pakken is een goede samenwerking essentieel. Join us werkt altijd samen met een gemeente of regio en lokale sociaal werkorganisaties

Op deze pagina leest u meer over de rolverdeling tussen deze drie partijen.


Sociaal werk


De opstart en uitvoering van het Join us programma wordt gedaan door de sociaal werkorganisatie. Deze organisatie zorgt voor een geschikte ruimte en twee jeugdprofessionals die de jongeren werven en de groepen begeleiden. Per maand vraagt dat acht uur per jeugdprofessional per op te starten groep. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, volgen de jeugdprofessionals voorafgaand aan de start van de groepen een training bij Join us.

Gemeente/regio


Ter voorbereiding op het starten van een Join us groep, heeft de beleidsmedewerker Jeugd contact met andere partijen binnen de gemeente om het thema eenzaamheid onder jongeren in kaart te brengen. In de meeste gevallen zorgt de gemeente uiteindelijk voor de financiële steun, zodat de lokale sociaal werkorganisatie het Join us programma kan uitvoeren.

Join us


Join us zorgt voor de kennis, vaardigheden en materialen die nodig zijn om de bijeenkomsten van Join us tot een succes te maken. Jeugdprofessionals krijgen een uitgebreide Join us training met bijbehorende handleiding en intensieve coaching en begeleiding. Join us verzorgt ook de on- en offline marketingmaterialen om u te ontzorgen in de werving van jongeren.


“We misten interventies om deze kwetsbare doelgroep te bereiken. Door Join us hebben we een completer zorgaanbod in onze gemeente.”

Beleidsmedewerker Jeugd, gemeente Utrecht


Hoe vinden jongeren Join us?


Doorverwijzing

Ketenpartners in een gemeente of regio zijn over het algemeen goed op de hoogte van het actuele zorgaanbod. Veel jongeren komen via een doorverwijzing van sociaal werkorganisaties, scholen, huisartsen of het basisteam bij Join us terecht.

Eigen initiatief

Join us besteedt veel aandacht aan het goed vindbaar zijn op Google. Met resultaat: jongeren die zelf op zoek gaan naar hulp, komen al gauw bij Join us terecht. Uiteraard is Join us ook actief op social media waar we een toon hebben die aanslaat bij jongeren.

Werving en media

Eenzaamheid onder jongeren is meer dan ooit een thema waar media graag aandacht aan besteden. Join us krijgt regelmatig en via uiteenlopende mediakanalen (landelijke) aandacht. Plaatselijke werving vanuit de sociaal werkorganisatie draagt ook bij aan de vindbaarheid.


Investering


Sociaal werkorganisaties en gemeentes/regio’s werken op licentiebasis samen met Join us. Join us adviseert om minstens twee groepen te starten, met elk verschillende leeftijdscategorieën (12-18 en 18-25 jaar).

Kleine en middelgrote gemeente

Geschikt voor gemeenten tot ongeveer 50.000 inwoners
2 Join us groepen voor €9.500 per jaar*
Met deze keuze helpt u 40 jongeren per jaar

* In uitzonderlijke gevallen is 1 groep starten ook mogelijk.

Grote gemeente

Geschikt voor gemeenten met meer dan 50.000 inwoners
3 Join us groepen €12.250 per jaar
4 Join us groepen €14.500 per jaar
Met deze keuzes helpt u 60 tot 80 jongeren per jaar. 

De bedragen zijn inclusief training, coaching en wervingsmateriaal en exclusief reiskosten (€0,69 per km). Join us is vrijgesteld van BTW.