Start een Join us locatie

Stichting Join us heeft als missie eenzaamheid onder jongeren tussen 12 en 25 jaar terug te dringen door hen samen te brengen en te helpen op een krachtige en positieve manier sociaal redzaam te worden. Dat doen we in samenwerking met lokale partners. Dit zijn professionele organisaties, met gekwalificeerde (hbo+) jeugdprofessionals in dienst, die een visie hebben gericht op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, waarbij participatie belangrijk is. De samenwerking is functioneel van aard. Samen hebben we een duidelijk doel; jongeren laten groeien in hun sociale redzaamheid, zodat zij een plek in de maatschappij vinden.

Welke taken heeft een partnerorganisatie?

Als partner van Join us ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van Join us binnen de gemeente. Dit betekent onder andere het aanvragen van subsidie(s), werven van jongeren, samenwerken met professionals in de regio, begeleiden van de avonden volgens de Join us methodiek en periodiek evalueren met de coach van Join us.

Welke begeleiding biedt Stichting Join us?

Join us zorgt voor een intensieve begeleiding van haar partners, zodat zij de methodiek naar behoren kunnen uitvoeren. Zo ontvangt elke nieuwe partner een uitgebreide starterskit inclusief begeleiding rondom de opstart. Daarnaast verzorgt Join us wervingsmaterialen, werkdocumenten en andere benodigdheden. Tot slot worden de jongerenbegeleiders getraind en één per kwartaal gecoacht door een coach van Stichting Join us.

Interesse in het opstarten van een groep?

Neem contact op met Join us via info@join-us.nu voor meer informatie.