Start een Join us locatie

Om meer jongeren te bereiken en Join us in te bedden in lokale sociale domeinen werkt Join us samen met welzijnsorganisaties. De welzijnsorganisatie is de uitvoerende partij van het Join us programma in de betreffende gemeente. Geschikte partijen zijn welzijnsorganisaties die reeds actief zijn binnen de gemeente. De samenwerking die wordt aangegaan, is van functionele aard. Samen hebben we een duidelijk doel; jongeren laten groeien in hun sociale redzaamheid, zodat zij een plek in de maatschappij vinden.

Taken van de samenwerkende partij

De samenwerkende partij voert het Join us programma binnen de gemeente uit volgens de methodiek van Join us. Per groep is er om de week een bijeenkomst waar jongeren van 12-18 jaar of 18-25 jaar aan deel kunnen nemen. Twee begeleiders van de samenwerkende organisatie begeleiden de jongeren en werven hen.

Begeleiding vanuit Stichting Join us

Join us schoolt de begeleiders volgens de Join us methodiek. Bij de uitvoering blijft Join us betrokken via de digitale werkomgeving en de coaching die Join us biedt ten behoeve van de kwaliteitsborging.
Daarnaast verzorgt Join us wervingsmaterialen, een handboek van de methodiek en andere benodigdheden. Tot slot worden samenwerkende partijen natuurlijk meegenomen in de impactmetingen van Join us en de ontwikkelingen in het werkveld.

Interesse in het opstarten van een groep?

Wilt u de eenzaamheid onder jongeren tussen 12 en 25 jaar terugdringen en samenwerken met Stichting Join us? Neem dan contact op via info@join-us.nu voor meer informatie. We praten graag over de mogelijkheden.