Het coronavirus zorgt voor een indrukwekkende stilte om ons heen. Door de onzekerheid en sociale beperkingen voelen meer mensen zich eenzaam en/of somber. Het is moeilijk om moed te houden. En juist dat is tijdens de coronacrisis enorm belangrijk. Daarom lanceert Stichting Join us: www.stay-up.nu

Daag je brein uit: blijf positief

We roepen jong en oud op om positieve berichten met elkaar te delen via stay-up.nu. Op de website kun je fijne momenten of een opsteker posten. Op deze eenvoudige manier daag je jouw brein uit om positief te denken. Het helpt je om de mooie dingen te zien en je vrolijkt er een ander mee op. Stay Up zorgt voor verbinding en positiviteit in een onzekere periode.

Stop het eenzaamheidsvirus

Stay Up is een initiatief van Stichting Join us. ‘Overal om ons heen horen we zorgen van mensen. Er is veel verdriet en onzekerheid. We hopen met Stay Up een beetje licht te geven aan hen die dat nu kunnen gebruiken. Vanuit Join us zetten we ons in voor jongeren die zich eenzaam voelen. Een aantal van deze jongeren managen alle berichten voordat ze op de site komen. Zo verbinden we hen met deze beweging. Zoals Koning Willem-Alexander al zei; “het Coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. Daar dragen wij graag een steentje aan bij,’ aldus Jolanda van Gerwe, oprichtster Join us.