Naast Join us educatie en het Join us programma bieden we een totaalpakket aan. Organisaties die hiervoor kiezen bereiken het hoogst haalbare resultaat bij jongeren doordat ze de omgeving betrekken. Bij het totaalpakket worden er naast de Join us bijeenkomsten trainingen, expertmeetings en lezingen georganiseerd voor ouders, docenten en andere betrokkenen. Door hun kennis en vaardigheden op het gebied van eenzaamheid te vergroten kunnen zij jongeren ondersteunen bij het vergroten van hun sociale redzaamheid. De jongeren die bij Join us komen worden uitgedaagd om ook thuis en op school aan hun ‘social challenges’ te werken.

De invulling van de lezingen, trainingen, workshops, expertmeetings of ouderavonden stemmen we af op basis van de behoeften van uw organisatie. Graag geven we een paar concrete voorbeelden van educatieve bijeenkomsten die bijdragen aan het versterken van de omgeving:


Voorbeeld: Ouderavond

Een interactieve ouderavond geeft ouders en overige betrokkenen meer kennis over eenzaamheid bij jongeren. Praktische voorbeelden worden gecombineerd met kennis over eenzaamheid. Er ontstaat begrip wanneer ouders inzien wat eenzaamheid veroorzaakt en welke gevolgen het met zich mee kan brengen. Daarnaast worden er handvatten gegeven over het signaleren en verminderen van eenzaamheid bij jongeren. Deze avond wordt in samenwerking met Helder Theater gegeven. Op een ouderavond zijn maximaal 150 ouders welkom.

Voorbeeld: Expertmeeting voor professionals

Iedereen die met jongeren werkt heeft met eenzaamheid te maken. Tijdens de expertmeeting over eenzaamheid leren professionals hoe zij hiermee om kunnen gaan. Alle professionals binnen de gemeente zijn hierbij welkom, denk aan docenten en welzijnswerkers. Tijdens de expertmeeting is er aandacht voor de theorie. Wat veroorzaakt eenzaamheid? Wat zijn de gevolgen? Wat is sociale redzaamheid? Deze en andere vragen staan centraal. Ook wordt er besproken wat professionals binnen hun werkveld kunnen doen om eenzaamheid eerder te signaleren en te verminderen. De expertmeeting is een combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden. Interactie wordt gestimuleerd zodat de deelnemers geprikkeld worden het geleerde direct toe te passen. Aan de expertmeeting kunnen maximaal 100 professionals deelnemen.