Verwijzen en aanmelden

Een leerling die vaak alleen zit in de klas, iemand die zich afzondert van de groep en/of in het weekend veel thuis zit te gamen of doelloos rondsurft op internet. Kent u iemand die de hulp van Join us goed zou kunnen gebruiken? Weet dan dat er geen zorgindicatie nodig is om deel te mogen nemen, ook zijn er aan deelname geen kosten verbonden. Hiermee heeft Join us een preventief karakter. In veel gevallen is het namelijk zo dat jongeren wel behoefte hebben aan meer contact, maar dat hiervoor geen directe zorgvraag ligt. Juist nu hulp vragen bij Join us, kan ervoor zorgen dat (meer complexe) problemen voorkomen worden.

Tips voor zorgprofessionals en ouders

Heeft u het idee dat een jongere die u kent baat heeft bij Join us? Dan kunt u hierover in gesprek gaan. Bij het voeren van zo’n gesprek zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Probeer het positieve van Join us te benadrukken. Eenzaamheid is geen leuk onderwerp, dat woord kunt u in deze fase beter vermijden. Benoem wat u ziet en vraag naar de wensen van de jongere. Bijvoorbeeld; “ik zie dat je veel op je kamer zit te gamen. Wat zou je liever doen? Wat houdt je tegen?”
  • Heb respect voor de jongere en zijn gevoel. Dit is een lastig onderwerp om over te praten, wals er niet overeen maar luister.
  • Praat over Join us als iets positiefs. Bekijk samen de website en lees de ervaringen van andere deelnemers. Tijdens de avonden moet niets, maar mag er van alles. Moedig aan om een keer te gaan kijken of contact op te nemen.
  • Stimuleren is goed, forceren niet. Is de jongere niet direct enthousiast, laat het dan rusten. Misschien moet het even bezinken of wil de jongere later alleen kijken wat Join us is. Dat is goed. Kom er na een paar weken nog eens luchtig op terug.

Voorwaarden voor deelname

Bij aanmelding wordt er bekeken of de jongere bij Join us past. Op deze manier is het duidelijk wie deel kan nemen en het voorkomt verkeerde verwachtingen bij jongeren en verwijzers. Bij twijfel of een jongere bij Join us past wordt er een proefavond ingepland. Indien een jongere niet geschikt lijkt voor Join us heeft hij naar ons idee meer baat bij andere vormen van begeleiding. Om succesvol deel te kunnen nemen is het belangrijk dat de betreffende jongere:

  • Over voldoende cognitief en adaptief vermogen beschikt om te groeien naar een sociaal zelfredzaam persoon.
  • Geen gevaar vormt, op wat voor manier dan ook, voor andere deelnemers.
  • Bereid is actief deel te nemen aan de avonden, activiteiten organiseert, openstaat voor feedback, vertrouwen heeft in de begeleiding en de evaluaties invult.

Aanmelden

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden. Een begeleider van Join us neemt daarna contact op met de jongere. Soms is het in de praktijk lastig om die eerste stap te zetten. Als de jongere het prettig vindt dan plannen we een kennismaking bij hem of haar thuis.